Pályázatok

Támogatás védőnői szolgálat és szolgálati lakás épület felújítására.

Tiszakerecseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében „védőnői szolgálat és szolgálati lakás épület felújítás” című pályázatán 29.999.994 ft vissza nem térítendő támogatást nyert védőnői szolgálat és szolgálati lakás épület felújítására.

Támogatás óvodai játékokra

Tiszakerecseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében „Óvoda udvar” című pályázatán 4.899.990 ft vissza nem térítendő támogatást nyert óvodai játékokra.

Külterületi út fejlesztés

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Tiszakerecseny Község Önkormányzata 95 820 036 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A felhívás 1. célterületéhez tartozó fejlesztés keretében Tiszakerecseny, 011 hrsz-on elhelyezkedő külterületi földút szilárd burkolatúvá alakítása valósult meg. A Tiszakerecseny külterületén található útszakaszok csapadékos időszakban járhatatlanok vagy nehezen járhatóak voltak, dacára a rendszeres karbantartásnak. A mezőgazdasági utak korszerűsítése a település külterületén található mezőgazdasági földterületek, gazdaságok jobb megközelíthetősége érdekében vált szükségessé. Ugyanis csapadékos időjárás esetén a földekre való bejutás mezőgazdasági gépekkel is igen nehézkes volt, a termény károsodás nélküli kiszállítása szinte lehetetlen volt még száraz időjárás esetén is. Az említett útszakasz az alábbi pályaszerkezet szerint kerültek kivitelezésre:

Vastagság (cm) – Beépített építőanyag
5 cm AC-11 50/70 kopó jelű aszfalt
30 cm Z 0/63 zúzott kő
15 cm szemcsés anyagból készítettvédőréteg

A projekt keretében történő rekonstrukció eredményeként, kialakításra került Tiszakerecseny több mint 2 km a mai kornak megfelelő útszakasz, amely által jelentősen javul a településen lévő mezőgazdasági földterületek, gazdaságok megközelíthetősége. Emellett hozzájárul a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint a földrajzi mobilitás elősegítéséhez.

Tiszakerecseny Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A kedvezményezett neve:
Tiszakerecseny Község Önkormányzata

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Tiszakerecseny Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016 pályázati konstrukció keretében.

A projekt címe:
Tiszakerecseny Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege:
6 999 986 Ft

A támogatás mértéke:
100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A közszolgáltatások esetében folyamatos a cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a közszolgáltatások fenntartása.
Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a szociális, egészségügyi, óvodák, közművelődési, sport és egyéb szabadidős tevékeynségek.
Alapvető cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása. A pályázat keretében 5 település önkormányzatánál kívánjuk kiépíteni az ASP különböző szakrendszereit. (Tiszakerecseny, Tiszaadony, Lónya, Barabás, Mátyus)
A beszerezni kívánt eszközök: 7db számítógép, 7db monitor, 12db kártyaolvasó, 5db szünetmentes tápegység, 5db Rack szekrény, 5db switch eszköz.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult akkor a tényleges befejezés):
2018.06.30.

 

Projekt azonosító száma:
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00228

Sajtóközlemény 

2020.02.28.
 
Sajtóközlemény
Befejeződött Tiszakerecsenyben a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése
 
Európai uniós projekt keretében valósult meg Tiszakerecseny Község Polgármesteri Hivatalának felújítása. A Területi Operatív Program ehhez 60,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 
 
Tiszakerecseny Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében kiírásra kerülő TOP-3.2.1. kódszámú pályázaton 60 221 368.- Forint összegű uniós támogatást nyert.
 
A projekt általános célja a Tiszakerecseny Község Polgármesteri Hivatalának (4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 48.) épületenergetikai korszerűsítése volt, amely működésével hozzájárul a felnövekvő nemzedék, felelős, környezettudatos magatartásának kialakításához. Az Önkormányzat vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épület kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi munkavégzéshez és feladatellátáshoz szükséges feltételeket.
 
Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódott:
  • Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.
  • A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.
Az 60 millió forint európai uniós támogatás segítségével a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint napelemek telepítése valósult meg.
A fejlesztés, energetikai felmérésbe bevont szakemberekkel-tervezőkkel valósult meg. A fejlesztés eredményeként megvalósultak a kívánt célok, azaz az energetikai hatékonyság javulása, továbbá a XXI. századnak megfelelő munka körülmények.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
 
 
 
További információ kérhető:
Palicz György, sajtóreferens
Elérhetőség: 06-20-514-9873, publicitasconsulting@gmail.com