Március 15. Nemzeti ünnepünk, a pesti forradalom napja, mely nyitánya volt az 1848/49-es magyar szabadságharcnak. Ez a nap jelképpé vált a magyar nép történetében, hiszen nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezte ki. A magyar radikális ifjak elérkezettnek látták az idejét társadalmi, gazdasági és politikai változásoknak.
Mi történt 173 évvel ezelőtt?
A Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához.

Petőfi naplójában így írt az eseményekről:

 

„Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk,  oda mentünk… hogy a sajtót lefoglaljuk. Megtettük ezt a nép nevében, s a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kinn lelkesítő beszédeket tartottak… Délfelé elkészültek  a  nyomtatványok, s ezrenként osztattak  szét  a  nép között.”

Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember gyűlt össze. Itt felolvasták a Tizenkét pontot és Petőfi is elszavalta költeményét.
„Fanatikus lelkesedéssel fogadták, s a refrénben  eljövő „Esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt.”
Majd tovább vonultak, hogy a városi tanáccsal is aláírassák a Tizenkét pontot. Ezután a Várba vezetett útjuk, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket.
„A nagyméltóságú Helytartótanács sápadt vala, és reszketni méltóztatott, és öt percnyi tanácskozás után  mindenbe beleegyezett.” -olvashatjuk Petőfi naplójában.
Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt, a jobbágyság szószólóját is szabadon bocsátották. Este a Nemzeti Színházban ünnepi előadást tartottak.
Pesten vér nélkül győzött a forradalom. Ezalatt Kossuthék Bécsbe vitték a felirati javaslatokat.
 Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti színű szalagot.

Petőfi Sándor: Nemzeti dal

https://www.youtube.com/watch?v=OrTcRxXPKyM

Kormorán: A költő visszatér

https://www.youtube.com/watch?v=xXhbqmq21VY