TISZAKERECSENY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Tiszakerecseny, Árpád utca 48.
Telefon: 45/630-285
Email: kereceny.hiv@gmail.com
Ügyiratszám: Tk./1483-2/2021.

M E G H I V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló – 2011. évi CLXXXIX. törvény – 54.§-
a alapján, valamint az SZMSZ vonatkozó rendelkezései alapján Tiszakerecseny
Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, melyre ezúton

meghívom:

A közmeghallgatás időpontja: 2021. szeptember 24. napján (péntek) du. 17:00 óra

A közmeghallgatás helye: Tiszakerecseny Közösségi Ház (4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 30.)

NAPIRENDI JAVASLAT

1./ Beszámoló Tiszakerecseny Önkormányzat 2020 és 2021. évi gazdálkodásáról és működéséről
Előadó: Biró Zoltán (polgármester)

Tájékoztatom, hogy az ülésre a hatályos járványügyi jogszabályok figyelembevételével kerül sor!

Tiszakerecseny, 2021. szeptember 9.

Biró Zoltán
polgármester