Image
Rókák veszettség elleni immunizálása
Image
Image
Image
TISZAKERECSENY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL
Tiszakerecseny, Árpád utca 48.
Telefon: 45/630-285
Email: kereceny.hiv@gmail.com
Ügyiratszám: Tk./1483-2/2021.

M E G H I V Ó

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló - 2011. évi CLXXXIX. törvény – 54.§-
a alapján, valamint az SZMSZ vonatkozó rendelkezései alapján Tiszakerecseny
Község Önkormányzat Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, melyre ezúton
meghívom:

A közmeghallgatás időpontja: 2021. szeptember 24. napján (péntek) du. 17:00 óra

A közmeghallgatás helye: Tiszakerecseny Közösségi Ház (4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 30.)

NAPIRENDI JAVASLAT

1./ Beszámoló Tiszakerecseny Önkormányzat 2020 és 2021. évi gazdálkodásáról és működéséről
Előadó: Biró Zoltán (polgármester)

Tájékoztatom, hogy az ülésre a hatályos járványügyi jogszabályok figyelembevételével kerül sor!

Tiszakerecseny, 2021. szeptember 9.

Biró Zoltán
polgármester
Image
Image

Kezdődik az egyéni gazdaságok összeírása

Budapest, 2021. május 14. – Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gazdaság
részvételével kezdi meg május 15-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az
egyéni gazdaságok összeírását. A válaszadók május 25-ig online, azt követően
pedig június 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül
válaszolhatnak a kérdésekre.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) idén május 15. és június 15. között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását. Az adatgyűjtés célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, illetve a gazdálkodók számára, valamint a kapott adatok felhasználásával a KSH tesz eleget az Európai Unió iránti adatszolgáltatási kötelezettségének.

Az összeírás keretében – a 2020-as agrárcenzus folytatásaként – a gazdáknak a
használatukban lévő földterületről, továbbá az állatállomány nagyságáról kell adatokat szolgáltatniuk. A kérdőív ugyanakkor jelentősen lerövidült a korábbi években használtakhoz képest, köszönhetően annak, hogy a KSH ebben a felmérésben már felhasználja a Magyar Államkincstár egységes területalapú támogatási adatait, így a válaszadóknak azokat nem kell megadniuk.
Az összeírásban országszerte mintegy 21 ezer, matematikai-statisztikai módszerrel
kiválasztott egyéni gazdaság vesz részt. Számukra a válaszadást kormányrendelet írja elő, az adatokat a KSH statisztikai célra gyűjti, azokat kizárólag összesítve, név nélkül publikálja.
A kérdőívet két módon is kitölthetik az érintettek. Az összeírás május 15-25. között online, a www.maja.ksh.hu oldalon keresztül zajlik. „A járványügyi helyzetre való tekintettel szeretnénk kérni válaszadóinkat, hogy lehetőség szerint minél többen vegyék igénybe az online kitöltési felületet. A KSH valamennyi érintett részére május 14-ig elektronikus vagy postai levélben megküldi a belépéshez szükséges kódot” – hívja fel a figyelmet Tóth Péter, a KSH statisztikai tanácsadója.

Május 26. és június 15. között pedig fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel mindazokat, akik nem kívántak élni az elektronikus önkitöltés lehetőségével. „A járványhelyzetre való tekintettel idén ők az összeírókkal egyeztetve, telefonon keresztül is adatot szolgáltathatnak” – tette hozzá Tóth Péter.

Mindazok, akik a kérdőívet legkésőbb május 25. éjfélig online kitöltik és véglegesítik, nyereményjátékban vehetnek részt, aminek keretében 100 000 forint értékű vásárlási utalványt nyerhetnek.

Kiemelt egyéni gazdaságok felmérése. Az egyéni gazdaságok összeírásával egyidőben tartja a KSH több mint 4000 kiemelt egyéni gazdaság mezőgazdasági tevékenységének felmérését is. Ezeket a gazdaságokat a részükre küldött felkérőlevelekben tájékoztatja a KSH az összeírásról, számukra május
15. és június 15. között kötelező az online adatszolgáltatás, az összeírók az e felvételben érintetteket nem keresik fel.

Az egyéni gazdaságok összeírásának részleteiről a www.ksh.hu oldal nyújt további tájékoztatást.
Image

Ezen hivatalos értesítésünkkel szeretnénk felhívni szíves figyelmét arra, hogy a Húsvéti Hosszú hétvégén fokozott ellenőrzés lesz a Nyugati-főcsatorna, a Tisza-Tó, és a Közép-Tisza vidéki vízterületeket övező töltéskoronákon, és közlekedésre szolgáló töltésszakaszokon.

Az elmúlt napokban nagyon sok telefonhívás, és emailben történő megkeresés érkezett az Önök településéről, és annak vonzáskörzetéből Ügyfélszolgálatunkhoz azzal kapcsolatosan, hogy a jelenlegi járványügyi helyzet vonatkozásában, az értékesítési pontok kényszerített zárva tartása mellett hogyan, és mi módon nyílik lehetőség a sporthorgászathoz, kiránduláshoz, közlekedéshez kötelezően szükséges Töltéshasználati hozzájárulások, Gátközlekedési engedélyek beszerzésére, megvásárlására

Értesítjük és tájékoztjuk a lakosságot, intézményeinket, a töltésközlekedésben érintetteket arról, hogy a szükséges engedélyek elérhetőek, és megvásárolhatóak a www.gatfelhajtasiengedely.hu weboldalon elektronikus úton, könnyen, és gyorsan.

A vásárlást követően a fizetés módjától függően azonnal számla, vagy díjbekérő kerül kiállításra és megküldésre.

Felhívjuk az egyesületek, tagintézményeik, túrázni, kirándulni, kerékpározni vágyók figyelmét arra,  hogy a töltéseken csak, és kizárólag az a gépjármű közlekedhet, és parkírozhat, amely a szükséges engedéllyel rendelkezik!

Az ünnepekre, és a jó időre való tekintettel számítani lehet arra, hogy a kirándulók megrohamozzák a turistahelyeket, ezáltal a környékbeli parkolók nagyon hamar megtelhetnek, ahonnan a gépjárműveket a parkolók tulajdonosai, és üzemeltetői akár el is szállíttathatják, vagy kerékbilinccsel láthatják el!

Image
Image
Image

MÁRCIUS 15.

 

Március 15. Nemzeti ünnepünk, a pesti forradalom napja, mely nyitánya volt az 1848/49-es magyar szabadságharcnak. Ez a nap jelképpé vált a magyar nép történetében, hiszen nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezte ki. A magyar radikális ifjak elérkezettnek látták az idejét társadalmi, gazdasági és politikai változásoknak.
Mi történt 173 évvel ezelőtt?
A Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan indultak el Landerer Lajos és Heckenast Gusztáv nyomdájához.
 

 

Petőfi naplójában így írt az eseményekről:

 

"Landerer nyomdája legközelebb volt hozzánk,  oda mentünk... hogy a sajtót lefoglaljuk. Megtettük ezt a nép nevében, s a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt rögtön nyomni kezdték. Ezalatt kinn lelkesítő beszédeket tartottak... Délfelé elkészültek  a  nyomtatványok, s ezrenként osztattak  szét  a  nép között.”

Délután nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több tízezer ember gyűlt össze. Itt felolvasták a Tizenkét pontot és Petőfi is elszavalta költeményét.
"Fanatikus lelkesedéssel fogadták, s a refrénben  eljövő „Esküszünk”-öt mindannyiszor visszaharsogta az egész sereg, mely a téren állt.”
Majd tovább vonultak, hogy a városi tanáccsal is aláírassák a Tizenkét pontot. Ezután a Várba vezetett útjuk, hogy a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket.
"A nagyméltóságú Helytartótanács sápadt vala, és reszketni méltóztatott, és öt percnyi tanácskozás után  mindenbe beleegyezett.” -olvashatjuk Petőfi naplójában.
Az összegyűlt tömeg követelésére Táncsics Mihályt, a jobbágyság szószólóját is szabadon bocsátották. Este a Nemzeti Színházban ünnepi előadást tartottak.
Pesten vér nélkül győzött a forradalom. Ezalatt Kossuthék Bécsbe vitték a felirati javaslatokat.
 Március 15-én minden megemlékező kokárdát tűz a ruhájára. Ez a hagyomány a francia forradalom nyomán keletkezett, a magyar szabadságharcosok viseltek először nemzeti színű szalagot.

Petőfi Sándor: Nemzeti dal

https://www.youtube.com/watch?v=OrTcRxXPKyM

Kormorán: A költő visszatér

https://www.youtube.com/watch?v=xXhbqmq21VY

Image
Image

TÁJÉKOZTATÓ

Image

Gáthasználati engedély

Támogatás védőnői szolgálat és szolgálati lakás épület felújításra.

Tiszakerecseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében  "védőnői szolgálat és szolgálati lakás épület felújítás" című pályázatán 29.999.994 ft vissza nem térítendő támogatást nyert védőnői szolgálat és szolgálati lakás épület felújítására.

Image

Támogatás óvodai játékokra

Tiszakerecseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében  "Óvoda udvar" című pályázatán 4.899.990 ft vissza nem térítendő támogatást nyert óvodai játékokra.

Image
Image

Külterületi út fejlesztés

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Tiszakerecseny Község Önkormányzata 95 820 036 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A felhívás 1. célterületéhez tartozó fejlesztés keretében Tiszakerecseny, 011 hrsz-on elhelyezkedő külterületi földút szilárd burkolatúvá alakítása valósult meg. A Tiszakerecseny külterületén található útszakaszok csapadékos időszakban járhatatlanok vagy nehezen járhatóak voltak, dacára a rendszeres karbantartásnak. A mezőgazdasági utak korszerűsítése a település külterületén található mezőgazdasági földterületek, gazdaságok jobb megközelíthetősége érdekében vált szükségessé. Ugyanis csapadékos időjárás esetén a földekre való bejutás mezőgazdasági gépekkel is igen nehézkes volt, a termény károsodás nélküli kiszállítása szinte lehetetlen volt még száraz időjárás esetén is. Az említett útszakasz az alábbi pályaszerkezet szerint kerültek kivitelezésre:

Vastagság (cm) - Beépített építőanyag
5 cm  AC-11 50/70 kopó jelű aszfalt
30 cm Z 0/63 zúzott kő   
15 cm szemcsés anyagból készítettvédőréteg


A projekt keretében történő rekonstrukció eredményeként, kialakításra került Tiszakerecseny több mint 2 km a mai kornak megfelelő útszakasz, amely által jelentősen javul a településen lévő mezőgazdasági földterületek, gazdaságok megközelíthetősége. Emellett hozzájárul a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint a földrajzi mobilitás elősegítéséhez.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Tájékoztatás

Image

Tájékoztató vadkilövésről

Image

Vadfarm felszámolás

Image

Kedves Édesanyák, Nagymamák és Keresztanyák!

Minden évben van egy számomra kedves nap: az anyák napja. Ekkor köszöntjük az Édesanyánkat. Nekem az ÉDESANYA szóról a következő gondolatok jutottak eszembe.

Ő az, a személy, akivel születésünkkor, -  de már előtte is - először kapcsolatba kerülünk, és akivel ez a láthatatlan kötelék megmarad egész életünkben.

Ő az, akihez örömünkkel, bánatunkkal  fordulhatunk. Ő az egyetlen, aki mindvégig feltétel nélkül szeret, aki számára mindig mi, a gyerekei vagyunk a legfontosabbak, akárhány évesek legyünk is.

Ő tartja össze a családot, jelenléte, gondoskodása életünk része. Ő az, aki aggódik miattunk, aki őszintén örül sikereinknek, akihez mindig visszatérhetünk, és aki mindent megbocsát.

Május első vasárnapján mondjunk ezért köszönetet édesanyánknak. Álljunk elé egy csokor virággal, öleljük meg, beszélgessünk vele, szánjuk rá az időnket!

Jelen helyzetben lehet ezt nem tehetjük meg, csak telefonon vagy online, de annál nagyobb szeretettel tegyük!

Én a következő verssel, és dallal szeretném köszönteni az ünnepelteket!

               Fogadják szeretettel: Biró Zoltán

                                               polgármester

 

Az édesanya

Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.

Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.

Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.

https://www.youtube.com/watch?v=Ox08Q8XslnM

 

Tiszakerecseny, 2020. anyák napján

Image
Image

KEDVES TISZAKERECSENYI LAKOSOK!

Az utóbbi hetekben jelentősen megváltozott az életünk. Másként kell a hétköznapjainkat szerveznünk és az ünnepeket is megélnünk. Ez a Húsvét más lesz, mint amit eddig megszoktunk, hiszen nem mehetünk locsolkodni, nem látogathatjuk meg rokonainkat, barátainkat. Köszöntsük egymást online és telefonon!
 
Otthon, családunk körében kell ünnepelnünk, ahhoz hogy megakadályozzuk a koronavírus további terjedését! Kérem, hogy az ünnepek alatt is tartsuk be a kijárási korlátozásra vonatkozó aktuális előírásokat, hogy ne kelljen szigorúbb intézkedéseket bevezetni!
 
Hétvégén a közterületeken fokozottabb ellenőrzés várható, ezért azok akik a szabályokat megszegik helyszíni bírsággal, vagy szabálysértési feljelentéssel sújthatók!
Kellemes húsvéti ünnepeket, kitartást és jó egészséget kívánok mindenkinek!
 
Tiszakerecseny, 2020.04.11.
Biró Zoltán - polgármester

Híreink

A településünkkel kapcsolatos friss híreket, információkat itt olvashatja.

Tisztelt Lakosság!

A mellékelt kormány intézkedéseket kérem mindenki maradéktalanul tartsa be a saját és embertársaink érdekében, hogy ezzel is megakadályozzuk a járvány terjedését.

Tiszakerecseny, 2020.03.16.

Biró Zoltán - polgármester

Image