Pályázatok

Image

Támogatás óvodai játékokra

Tiszakerecseny Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében  "Óvoda udvar" című pályázatán 4.899.990 ft vissza nem térítendő támogatást nyert óvodai játékokra.

Külterületi út fejlesztés

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján, Tiszakerecseny Község Önkormányzata 95 820 036 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
A felhívás 1. célterületéhez tartozó fejlesztés keretében Tiszakerecseny, 011 hrsz-on elhelyezkedő külterületi földút szilárd burkolatúvá alakítása valósult meg. A Tiszakerecseny külterületén található útszakaszok csapadékos időszakban járhatatlanok vagy nehezen járhatóak voltak, dacára a rendszeres karbantartásnak. A mezőgazdasági utak korszerűsítése a település külterületén található mezőgazdasági földterületek, gazdaságok jobb megközelíthetősége érdekében vált szükségessé. Ugyanis csapadékos időjárás esetén a földekre való bejutás mezőgazdasági gépekkel is igen nehézkes volt, a termény károsodás nélküli kiszállítása szinte lehetetlen volt még száraz időjárás esetén is. Az említett útszakasz az alábbi pályaszerkezet szerint kerültek kivitelezésre:

Vastagság (cm) - Beépített építőanyag
5 cm  AC-11 50/70 kopó jelű aszfalt
30 cm Z 0/63 zúzott kő   
15 cm szemcsés anyagból készítettvédőréteg


A projekt keretében történő rekonstrukció eredményeként, kialakításra került Tiszakerecseny több mint 2 km a mai kornak megfelelő útszakasz, amely által jelentősen javul a településen lévő mezőgazdasági földterületek, gazdaságok megközelíthetősége. Emellett hozzájárul a vidéki térségek közlekedési infrastruktúrájának fejlesztéséhez, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének javításához, valamint a földrajzi mobilitás elősegítéséhez.
Image

Tiszakerecseny Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A kedvezményezett neve:
Tiszakerecseny Község Önkormányzata

A projekt tartalmának rövid bemutatása:
Tiszakerecseny Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016 pályázati konstrukció keretében.

A projekt címe:
Tiszakerecseny Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege:
6 999 986 Ft

A támogatás mértéke:
100%

A projekt tartalmának bemutatása:
A közszolgáltatások esetében folyamatos a cél az ellátás minőségének további javítása, a szolgáltatási biztonság megteremtése, illetve fenntartása, az érett szolgáltatások megfizethetősége, egyben a közszolgáltatások fenntartása.
Az állampolgárok életminősége az élhető mindennap alapfeltételeit tartalmazza, ide tartoznak a szociális, egészségügyi, óvodák, közművelődési, sport és egyéb szabadidős tevékeynségek.
Alapvető cél az állampolgári elégedettség, a jó közérzet elérése, fenntartása. A pályázat keretében 5 település önkormányzatánál kívánjuk kiépíteni az ASP különböző szakrendszereit. (Tiszakerecseny, Tiszaadony, Lónya, Barabás, Mátyus)
A beszerezni kívánt eszközök: 7db számítógép, 7db monitor, 12db  kártyaolvasó, 5db szünetmentes tápegység, 5db Rack szekrény, 5db switch eszköz.

A projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult akkor a tényleges befejezés):
2018.06.30.

Projekt azonosító száma:
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00228
Image

Sajtóközlemény 2020.02.28.

2020.02.28.
 
Sajtóközlemény
Befejeződött Tiszakerecsenyben a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése
 
Európai uniós projekt keretében valósult meg Tiszakerecseny Község Polgármesteri Hivatalának felújítása. A Területi Operatív Program ehhez 60,2 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott. 
 
Tiszakerecseny Község Önkormányzata a Széchenyi 2020 program keretében kiírásra kerülő TOP-3.2.1. kódszámú pályázaton 60 221 368.- Forint összegű uniós támogatást nyert.
 
A projekt általános célja a Tiszakerecseny Község Polgármesteri Hivatalának (4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 48.) épületenergetikai korszerűsítése volt, amely működésével hozzájárul a felnövekvő nemzedék, felelős, környezettudatos magatartásának kialakításához. Az Önkormányzat vezetése elsődleges célul tűzte ki egy olyan modern, gazdaságosabban üzemeltethető és a szükségleteknek jobban megfelelő épület kialakítását, mely jobban biztosítja a minőségi munkavégzéshez és feladatellátáshoz szükséges feltételeket.
 
Az energetikai korszerűsítés két fő területre koncentrálódott:
  • Az épület határoló szerkezetei hőszigetelő képességének javítása, energetikai hatékonyság.
  • A meglévő fűtési rendszer korszerűsítése a fűtési energia felhasználás hatékonyságának növelésével.
Az 60 millió forint európai uniós támogatás segítségével a kedvezőtlen hőtechnikai adottságokkal, korszerűtlen elektromos hálózattal, és magas alap energiahordozó fogyasztással rendelkező épület, fűtési-, használati melegvíz rendszerének, nyílászáróinak cseréje, utólagos külső hőszigetelése, valamint napelemek telepítése valósult meg.
A fejlesztés, energetikai felmérésbe bevont szakemberekkel-tervezőkkel valósult meg. A fejlesztés eredményeként megvalósultak a kívánt célok, azaz az energetikai hatékonyság javulása, továbbá a XXI. századnak megfelelő munka körülmények.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.
 
 
 
További információ kérhető:
Palicz György, sajtóreferens
Elérhetőség: 06-20-514-9873, publicitasconsulting@gmail.com
Image
Image